Soju Chumchurum Saero 16 % không đường

65.000

  • Vùng rượu: Nội địa Hàn Quốc
  • Loại rượu : Vị Nguyên bản không đường
  • Nồng độ cồn: 16%
  • Dung tích: 360 mL
  • Quy cách  : Thùng 20 chai.
  • Nhiệt độ bảo quản: 25 °C
  • Mã sản phẩm: RHQVN
Soju Chumchurum Saero
Soju Chumchurum Saero 16 % không đường

65.000