security

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Vietgourmet luôn coi trọng việc bảo mật thông tin của khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

1. Thông tin thu thập:

 • Khi bạn truy cập website hoặc sử dụng dịch vụ của Vietgourmet, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin của bạn, bao gồm:
  • Tên, địa chỉ email, số điện thoại.
  • Địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, hệ điều hành.
  • Lịch sử mua sắm, thông tin thanh toán.
  • Mọi thông tin khác bạn cung cấp cho chúng tôi.

2. Mục đích sử dụng thông tin:

 • Vietgourmet sử dụng thông tin của bạn để:
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
  • Xử lý đơn hàng và thanh toán.
  • Gửi thông tin khuyến mãi, quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ.
  • Phân tích thị trường, cải thiện chất lượng dịch vụ.
  • Tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật.

3. Chia sẻ thông tin:

 • Vietgourmet cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong một số trường hợp sau:
  • Khi bạn yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin.
  • Khi pháp luật yêu cầu.
  • Khi hợp tác với các đối tác để cung cấp dịch vụ cho bạn.

4. Bảo mật thông tin:

 • Vietgourmet áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ hoặc phá hủy.
 • Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như mã hóa, tường lửa để bảo vệ dữ liệu của bạn.
 • Nhân viên của Vietgourmet được đào tạo về bảo mật thông tin và chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin của bạn.

5. Quyền của bạn:

 • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa thông tin của bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu Vietgourmet ngừng sử dụng thông tin của bạn cho mục đích marketing.
 • Bạn có quyền phản đối việc Vietgourmet chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba.

6. Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật thông tin của Vietgourmet, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Vietgourmet cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Cập nhật:

 • Chính sách bảo mật thông tin này có thể được cập nhật theo thời gian.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật thông tin này.

Xin lưu ý:

 • Việc sử dụng website hoặc dịch vụ của Vietgourmet đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với chính sách bảo mật thông tin này.

Vietgourmet trân trọng sự tin tưởng của bạn!