PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản
Hình thức Diễn giải
1. Tiền mặt (COD) Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng
2. Chuyển khoản Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Midori Việt Nam
Số TK: 292222666
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Định Công

Lưu ý: Không áp dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt (COD) đối với sản phẩm rượu