Hiển thị 1–12 của 80 kết quả

Tìm hiểu về Rượu Vang Ý

Rượu vang ý có nguồn gốc xuất xứ chỉ được xác định (Denominazione di Origine Controllata- DOC ra đời 1963) Quy định này tương đương với quy định AOC ở Pháp ,nghĩa là các loại nhà trồng nho làm rượu,sản lượng thu hoạch nho, các trồng nho và làm rượu ,cũng như lập các Ban giám khảo định kỳ để xác định xem rượu có đạt tiêu chuân DOC không.Tới cuối năm 2001 ,có 296 rượu DOC ở Ý. Ngoài ra còn có DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita),nó có chất lượng cao hơn DOC vì sự khác biệt ở chỗ DOC và DOCG được kiểm tra blind tatse test đối với chất lượng

Rượu vang vùng(Indicazione Geographica Tipica-
IGT).Các nhà sản xuất rượu phải tuân thủ những quy
định về các loại giống nho làm rượu, nhưng không
cần phải áp dụng các quy định khác về phương pháp
làm rượu và sản lượng thu hoạch.Năm 2001, có
khoảng 116 nhãn rượu vang vùng được đăng ký ở Ý.