Rượu SeonUnSan BokBunJa Rượu Mâm Xôi

198.000

  • Vùng rượu: Nội địa Hàn Quốc
  • Loại rượu : Vị Phúc Bồn Tử
  • Nồng độ cồn: 16%
  • Dung tích: 375 mL
  • Quy cách  : Thùng 12 chai.
  • Nhiệt độ bảo quản: 25 °C
  • Mã sản phẩm: RHQVN
SeonUnSan BokBunJa
Rượu SeonUnSan BokBunJa Rượu Mâm Xôi

198.000