Rượu mùi Grand Marnier Cognac (700ml/40%)

650.000

  • Phân loại: Rượu mùi
  • Công ty: Gruppo Campari
  • Nhà máy chưng cất: Cognac, Pháp
  • Năm phát hành: 1880
  • Nồng độ: 40% 
Rượu mùi Grand Marnier Cognac (700ml/40%)
Rượu mùi Grand Marnier Cognac (700ml/40%)

650.000