Vang Cubardi Primitivo Schola Sarmenti- Chén Thánh Trắng

1.250.000

Rượu Cubardi Primitivo Schola Sarmenti- Chén Thánh Trắng 15% là chai rượu vang được đánh giá với số điểm cao 91/100. Rượu Cubardi Primitivo Schola Sarmenti- Chén Thánh Trắng 15% được làm từ giống nho nổi tiếng Primitivo ở Salento, miền nam nước Ý.

Vang Cubardi Primitivo Schola Sarmenti- Chén Thánh Trắng

1.250.000