Rượu Conte Giangirolamo 16,5 độ

1.400.000

Rượu Conte Giangirolamo 16,5 độ là một chai rượu vang Ý đặc biệt với số lượng sản xuất chỉ 8000 chai trên năm.

Vang Ý Conte Giangirolamo 2016 16,5% (đầu xi ) ( Hộp sơn mài )
Rượu Conte Giangirolamo 16,5 độ