Rượu Cayard Cuvée Spéciale Réserve

200.000

  • Xuất xứ: Pháp
  • Phân loại: Vang đỏ
  • Đóng chai: Nút bần
  • Dung tích: 750ml
  • Mã sản phẩm:  BMF
Cayard Cuvée Spéciale Réserve
Rượu Cayard Cuvée Spéciale Réserve