Ô mai sấu ngũ vị

42.000

Ô mai sấu ngũ vị giòn, chua ngọt, hấp dẫn phù hợp với nhiều đối tượng, giá rẻ tại VietGourmet.

Ô mai sấu ngũ vị
Ô mai sấu ngũ vị

42.000