Ô mai sấu bao tử

42.000

Ô mai sấu bao tử giòn, chua ngọt, hấp dẫn phù hợp với nhiều đối tượng, giá rẻ tại VietGourmet.

Ô mai sấu bao tử
Ô mai sấu bao tử