Rượu Vodka Stalinskaya

180.000

Rượu Vodka Stalinskaya là một loại rượu vodka được sản xuất tại Nga từ năm 1938. Tên gọi của sản phẩm được lấy cảm hứng từ thành phố Stalinsk, một thành phố ở khu vực Ural, Nga. Sau đó, sản phẩm được đổi tên thành Stolichnaya và trở thành một thương hiệu rượu vodka nổi tiếng trên toàn thế giới

Vodka Stalinskaya
Rượu Vodka Stalinskaya

180.000