Rượu Vang JP Chenet Colombard Chardonnay Original

450.000

JP Chenet Colombard Chardonnay Original
Rượu Vang JP Chenet Colombard Chardonnay Original