Rượu Sake Hàn Quốc Chungha-Sake
Rượu Sake Chungha 13%