Rượu Golfy Extra

810.000

Rượu Golfy Extra 

  • Vùng rượu: Pháp
  • Loại rượu:  Brandy
  • Nồng độ cồn: 40%
  • Dung tích: 700 mL
  • Màu sắc: vàng đồng
  • Tuổi rượu: 16 tuổi
  • Mã sản phẩm: TBM.
Rượu Golfy Extra

810.000