Ilpoom Jinro

450.000

  • Vùng rượu: Nội địa Hàn Quốc
  • Loại rượu : Vị Truyền Thống
  • Nồng độ cồn: 35%
  • Dung tích: 3750 mL
  • Quy cách  : Thùng 12 chai.
  • Nhiệt độ bảo quản: 25 °C
  • Mã sản phẩm: HTJR
Ilpoom Jinro
Ilpoom Jinro

450.000