Hạt điều rang muối

86.000238.000

Hạt điều lụa rang muối chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, tiện lợi. Sản phẩm được VietGourmet phân phối với chương trình nhiều ưu đãi

Hạt điều rang muối
Hạt điều rang muối
86.000238.000 Lựa chọn các phương án