Champagne Krug Grande Cuvée 166ème Édition Brut

15.250.000

  • Xuất Xứ: Pháp
  • Loại Vang: Champagne
  • Thương hiệu: Krug
  • Giống Nho:  Blend
  • Nồng Độ: 12%
  • Dung Tích: 750ml
Champagne Krug Grande Cuvée 166ème
Champagne Krug Grande Cuvée 166ème Édition Brut