Vang Vignobles Vellas Le COQ Cabernet Franc

1.320.000

  • Xuất Xứ: Pháp
  • Vùng rượu: Marselan
  • Loại Vang: Rượu vang đỏ
  • Giống Nho: Cabernet Franc
  • Nồng Độ: 14,5%
  • Dung Tích: 750ml
  • Quy Cách: 6 Chai / Thùng
  • Mã sản phẩm: HP
Vignobles Vellas Le COQ Cabernet Franc
Vang Vignobles Vellas Le COQ Cabernet Franc